X-Rafter™ Střechy

strechy thumbSystém X-Rafter™ byl vyvinut, aby splňoval tvrdé požadavky na udržitelnou výstavbu. Izolované jádro minimalizuje jakékoli tepelné mosty. Při výšce 300 mm dosahuje součinitel prostupu tepla U hodnotu 0,11 W/m2K.

Prefabrikace

Díky prefabrikovaným kazetovým dílcům lze dosáhnout velké rychlosti výstavby a tím eliminovat riziko poškození spodní stavby vlivem počasí. Samozřejmostí je také možnost montáže jednotlivých "krokví".

Kombinace

Jednotlivé aplikace lze také kombinovat například jako podkrovní vazníky.