Posi-Joist™ Stropy a podlahy

Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami. Díky spojení lehkosti dřeva a pevnosti oceli můžete překlenout mnohem větší rozpětí, než s ostatními nosníky na bázi dřeva při dodržení standardní osové vzdálenosti 625 mm.

stropy

Výška nosníků se odvíjí od velikosti zatížení a světlého rozpětí. Základní rozměrová řada je dána šesti typy ocelových diagonál.

PS8 208mm PS12N 310mm
PS9N 231mm PS14N 379mm
PS10N 259mm PS16N 427mm

Další výšky nosníků se dají ovlivnit výškou použitého řeziva. Základní tloušťka řeziva je 50 mm.

Šířka nosníků závisí pouze na použitém řezivu. Doporučuje se používat řezivo 50x80 - 50x140 mm. Díky této šířce vzniká dostatečná plocha pro uložení bednění z OSB či cementotřískových desek.

Výhody:

Pro prvotní návrh výšky nosníků můžete použít tabulky uvedené v tomto podkladu, případně Vám rádi nosníky předběžně posoudíme na základě Vašich podkladů.

 

Stropní a podlahové vazníky